Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO, przygotowaliśmy zbiór niezbędnych informacji na temat tego jak przetwarzamy dane osobowe i jakie Państwu przysługują w związku z tym prawa:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest TravelMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Dunajewskiego 6, LOK 33.1, 31-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000471937, NIP 6751490686, REGON 122910590.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego info(małpiszon)offpiste.pl

3. Wchodzimy w posiadanie Państwa danych osobowych poprzez składanie zamówień oraz kontakt: telefonicznie pod numerem 730614900, lub mailowo na adres info(małpiszon)offpiste.pl oraz przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie http://offpiste.pl/kontakt. Państwa dane również są pobierane na zasadzie kontaktu przez portal www.facebook.com.

4. Państwa dane osobowe są niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty podróży, zorganizowania podróży i inne usługi objęte umową (zakup biletów lotniczych, dokonanie rezerwacji hotelowych, lokalnych atrakcji, zakup ubezpieczenia itp.).

5. W każdej chwili możliwe jest usunięcie swoich danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres info(małpiszon)offpiste.pl, z prośbą o usunięcie danych. Dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia chęci o byciu zapomnianym.

6. Dane osobowe jakie wymagamy są niezbędne do realizacji podróży i są to : Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz nr dokumentu potwierdzającego tożsamość.

7. Administrator danych osobowych spełnia wszystkie prawa wynikające z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

8. Zgodnie z ustawą możecie Państwo zażądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy: są niepełne lub błędne; usunięcia swoich danych osobowych przez Administratora, gdy: nie będą już potrzebne do realizacji zamówienia, wycofacie zgodę na ich przetwarzanie, dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe udostępni dziecko; gdy zechcecie ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Możecie Państwo także żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

9. Skargi odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zgłaszać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Państwa dane osobowe udostępniane są: usługodawcy, z których pomocą realizujemy umowy, tj. m.in. linie lotnicze, hotele, ubezpieczyciele, lokalni przewoźnicy, lokalne agencje turystyczne, itp., a także podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe w naszym imieniu, tj. agenci turystyczni, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze.

11. Państwa dane osobowe przechowywane są przez Administratora do chwili upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, a także przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. przez okres wymagany w przepisach ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości).

12. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poprzez profilowanie.

Z poważaniem,
Zespół Off Piste